KONTAKT

KONTAKT
SZKOŁA NAUKI JAZDY
RobLech

 

Świdnica- ZSB-E 
ul. Wałbrzyska 35, SALA 14

GŁÓWNE WEJŚCIE

oskroblech@gmail.com

Tel: 665-05-10-10

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle
ZAREZERWUJ TERMIN

Administratorem danych jest Ośrodek Szkolenia Kierowców RobLech miejsce prowadzenia działalności gospodarczej Świdnica ul. Prądzyńskiego 133/9. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań określonych w: ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 i 2418 oraz z 2018 r. poz. 138), ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 Nr 98 poz.602 z późn. zm.) (Ustawy), w tym rozpatrywania i załatwiania wniosków, podań i innych wystąpień dotyczących spraw uregulowanych w tej ustawie, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenia) oraz w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu oraz przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Ustaw oraz niezbędny do dochodzenia lub obrony roszczeń.

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ww. przepisów prawa.

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!